Earlier news / More
 
Earlier news

Curaçao en Nederland versterken samenwerking

Willemstad, Curacao, 12-19-2012

Betrian heeft tijdens het overleg zijn collega Rutte op de hoogte gesteld van de financiële problemen waarmee het eiland op dit moment kampt en de stappen die Curaçao neemt om deze op een duurzame manier op te kunnen lossen.

Betrian en Rutte hebben afgesproken dat de Koninkrijkpartners hun best zullen doen om meer begrip te tonen voor het te voeren beleid van de Curaçaose regering en de tijd die zij nodig heeft om uit de crisis te geraken. In dit verband zijn zij ook overeengekomen dat politieke bestuurders in hun verklaringen meer voorzichtigheid zullen betrachten om geen negatieve percepties te creëren.

Tijdens het overleg in het Torentje is ook gesproken over het functioneren van de gezamenlijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Betrian benadrukte dat het in het belang van het Koninkrijk is dat de hele controverse rondom de CBCS snel mogelijk wordt opgelost. In dit verband maakte hij zich sterk voor een operationele audit en het houden van een vergadering van de vermogengerechtigden.

Vertegenwoordiger in speech
De Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en St. Maarten, Gerard van der Wulp, legde gisteren in zijn speech tijdens een eindejaarsontvangst voor genodigden ook de nadruk op samenwerking. “Met de nieuwe politieke verhoudingen in onze beide landen lijkt het er nu op dat we kunnen gaan werken aan volwassen bilaterale relaties tussen Curaçao en Nederland, en binnen het Koninkrijk.”
De afgelopen dagen waren de toppen van de vier regeringen in Den Haag. Van der Wulp proefde daar ‘voor het eerst sinds een paar jaar weer een positieve sfeer als het ging om samenwerking’. “Laten we daar nu op gaan voortbouwen”, aldus de Vertegenwoordiger.
We kunnen elkaar helpen en steunen bij de weg naar herstel, aldus Van der Wulp doelend op de financiële situatie waarin Curaçao zich bevindt. “Als we dat tenminste vol overtuiging willen. Niet zoals vroeger, door geld van het ene land naar het andere over te maken. Maar wel door op alle mogelijke gebieden samen te werken. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten, zoals het delen van expertise en contacten, op basis van gelijkwaardigheid en ten behoeve van het welzijn van ieders bevolking.”

63 miljoen euro
De samenwerkingsgelden voor Curaçao en St. Maarten worden afgebouwd, maar de aangegane Nederlandse verplichtingen worden tot de laatste euro nagekomen, aldus Van der Wulp die aangeeft dat Nederland de komende jaren ‘ruim blijft meebetalen aan veiligheid en rechtszekerheid hier’. “Voor zaken als kustwacht, Recherche Samenwerkings Team en ondersteuning rechterlijke macht wordt komend jaar weer 63 miljoen euro uitgetrokken.”