Earlier news / More
 
Earlier news

Samenwerking Cifa en IFG

Willemstad, Curacao, 03-18-2011

Het accent van de samenwerking ligt op het versterken van de sector van internationale dienstverlening door middel van onder meer het promoten van onze jurisdictie, het ondersteunen en faciliteren van de leden en het lobbyen bij en adviseren van de overheid. Dit gezien het feit dat beide partijen hetzelfde doel nastreven en de ontwikkelingen in de internationale financiële sector wereldwijd ertoe nopen om de krachten te bundelen en gezamenlijk in het belang van de financiële sector op te treden.
De organisaties zullen zich onder andere focussen op het succesvol afsluiten van verdragen met belangrijke economische landen, heronderhandeling voor een nieuwe BRK en promotie van de Curaçao als een betrouwbaar financieel- en zakencentrum. Daarnaast zal er eveneens aandacht zijn voor productontwikkeling en compliance van de sector conform internationale regelgeving.
Het samenwerkingsprotocol treedt in werking op de dag dat het protocol door de Algemene Ledenvergadering van de Cifa wordt goedgekeurd.